Studiedagar

År 2009 kan Teater Sagohuset erbjuda följande ämnen som studiedagar 1-2 dagar, seminarier ½ dag eller specialplanerade workshops:

Muntligt berättande.
När vi berättar en historia, utan dekor eller revisita, överlåter vi bildskapandet till åhöraren som i sitt inre målar upp landskap och figurer och därmed blir delaktig i skapandet av den minnesbild av historien han eller hon bär med sig.
Innehåll: Berättar- Improvisations- och röstövningar.

Dans och drama för barn med funktionsnedsättning.
Dans är en stor källa till glädje och kommunikation, en lustfylld rörelseträning som kan stärka barns självkänsla och jaguppfattning. Drama stimulerar barnen att använda sin fantasi och vidga sitt uttrycksregister. I övningar tränas möten och sampel som kan bli till hjälp i vardagen.
Innehåll: Rörelseövnigar för den individuella uttrycksförmågan, gruppdynamik och trygghetsövningar.

Sagogestaltning.
Sagogestaltning är en ursprunglig teaterform där skådespeleri och berättande varvas. Arketypiska figurer ur sagor och myter levandegör de evigt mänskliga frågorna om gott och ont, makt och vanmakt, sken och verklighet, liv och död. I denna uttrycksform ligger en tillit till människans fantasi och skapande förmåga
Innehåll: Berättar-, improvisations- och röstövningar. Med ord, rörelse och musik ges sagan fysisk form. Övningarna utformas till lekar för vidare arbete i barngrupper.

Kontakta oss för upplägg och pris.
teater@sagohuset.nu

Astrids modiga flickor
Dans Drama Dialog